Kommer här skriva om hur stress påverkar oss på olika vis. Hur kan vi förstå oss på våran egen stress samt långsamt men säkert arbeta bort den. Kommer även hänvisa vidare till andra instanser som arbetar regelbundet med den här typen av problem.