NAPRAPAT – KIROPRAKTOR – FYSIOTERAPEUT – OSTEOPAT

I Sverige har vi fyra stora fysioterapeutiska utbildningar; Sjukgymnastiknaprapatikiropraktik och osteopati. Dessa utbildningar sker samtliga på heltid. En person utbildad härifrån består en mycket hög kunskap inom manuell terapi och/eller rehabträning.

Vad skiljer då mellan de olika yrkestitlarna och vem skall du gå till för olika problem.

Frågan är mycket svår att svara på, ska sanningen fram så skiljer det sig ibland mer mellan vem det är du träffar än mellan de olika yrkestitlarna. Detta beror på en mängd olika faktorer; erfarenhet, syn på patientvård, ekonomi, egna mål med verksamheten, osv… Det här kommer en kortverision där jag är väldigt snäv. Kom nu ihåg vad jag skrivit innan, ibland skiljer det sig mer mellan vem du träffar än vilken utbildning de har.

Samtliga yrkesgrenar har gemensamt:

 • arbetar förebyggande/akut/rehab med smärtor och rörelseförhinder i muskler/leder(/bindvävnad)
 • en del arbetar med elektrisk utrustning som ultraljud, laser, TENS, Chockwave, osv…
 • Vissa använder även akupunktur. Oftast är detta en del terapeuterna har vidareutbildat sig inom efter sina grundutbildningar.

  Naprapat, Legitimerad av Socialstyrelsen

arbetar mycket med att återställa ovanstående problematik, genom att justera obalanser i muskler och leder.
Behandlingsmetoder: ledjustering (manipulation/mobilisation/artikulering), massage, triggerpunktsbehandling, stretching, stor vikt läggs vid att hjälpa kunden förstå sitt problem och hur de kan hjälpa sig själva.

Läs mer om de olika behandlingsmetoderna på deras förbund respektive utbildning. Naprapathögskolan.

Osteopat, ännu ej legitimerad av Socialstyrelsen.

 • Då osteopaten ej är legitimerad ännu, har de i Sverige en lite större valfrihet i sina ändamål med behandlingen. De behandlar för utom besvär i kroppens rörelseorgan även matsmältningsbesvär, för att ta ett exempel. Detta är legitimerad personal inom fysioterapiområdet INTE tillåtna att göra. Då det enligt Svenska Socialstyrelsen inte finns tillräckligt tydliga vetenskapliga studier som stödjer detta ännu.
  Behandlingsmetoder: manipulation, artikulering, muscle energy technique, balanced ligamentous tension, kraniel osteopati.
  Läs mer om de olika behandlingsmetoderna på deras förbund.

  Kiropraktor, legitimerad av Socialstyrelsen.

 • Här är det lite knivigt. Detta då det finns två olika utbildningar, en internationell och nationell. Där den internationella standarden inte verkar godkänna den nationella (Svenska utbildningen). Jag låter den tvisten så dem mellan och blandar mig inte i. Personligen har jag goda erfarenheter från kiropraktorer utbildade ifrån båda utbildningsfronterna. Återigen, det är den specifika terapeuten som ibland skiljer sig mer från mängden. I stort skulle jag vilja säga så här, de internationellt utbildade kiropraktorerna arbetar betydligt mer med ledmanipulation än någon av de övriga yrkena. Ofta har de även kortare behandlingstider. Jag måste dock påpeka att detta absolut inte behöver ha med behandlingsresultatet att göra.

  Sjukgymnast legitimerad av Socialstyrelsen.

 • Den titel som idag gäller för sjukgymnaster är Fysioterapeut. En del sjukgymnaster har däremot valt att behålla sin gamla titel då den är mer känd. Detta är den fysioterapiform som funnits längst i Sverige. Många förknippar idag sjukgymnastiken endast med rehabträning, laser, ultraljud och elterapi (TENS). Detta är helt felaktigt. Även sjukgymnasten arbetar med manuel terapi, som ex. massage, stretching, triggerpunktebehandling, akupunktur, m.m…. Dock är denna delen, både undersökningsmässigt och behandlingsmässigt mycket liten i grundutbildningen. Sjukgymnasten har däremot möjlighet att läsa en vidareutbildning inom OMI, Ortopedisk Manuell Terapi. Denna utbildning sker på deltid i tre delar. Läs mer om OMI här. En sjukgymnast i sin grundutbildning blir mycket kunnig inom rehab. Jag som naprapat skickar mycket ofta vidare mina patienter gällande rehab. Framför allt efter mer komplexa skador samt operationer.

  AVSLUTNING

 • Generellt saknas det massor av forskning inom manuell terapi. Men det krävs även att de som idag är legitimerade skall hålla sig inom sina ramar för att legitimationen skall bevaras trovärdig. Jag förstår att det är frustrerade när vissa anser sig ha kunskap att behandla övriga åkommor, men då skall de överlämna sin legitimation. Ett annat alternativ är att tillsammans med läkare forska i effekten av den specifika behandlingsmetoden mot den specifika diagnosen….En annan yrkesproffession som jag inte nämnt här ovan är akupunktörer, som även dessa jobbar för en egen legitimerad titel. Massor av forskning görs idag och jag hoppas att detta kan bli en utbildning som faller in direkt i högskoleverket, i stället för det förblir där Kiropraktiken och Naprapatin är idag. Forska ordentligt, gå ihop och skapa en utbildning som håller hela vägen upp till toppen av Högskoleverket. Naprapat- och Kiropraktorhögskolan kämpar idag för att få igenom detta på något vis. Om det blir enskilda utbildningar eller som någon specialkompetens efter sjukgymnastutbildningen är ovesentligt. Vad som är vesentligt är att den sker på universitetet tillsammans med övriga vårdutbildningar. Detta för att skapa en ökad förståelse och ett ökat sammarbete.Jag försöker hela tiden utbyta erfarenheter så mycket som möjligt med de olika terapiformerna. Dels för att lära mig själv mer, dels för att få förutsatta meningar att suddas ut. Samtliga kollegor jag har haft och har arbetat med olika terapeuter under en period, medger att de själva har förändrat sin behandlingsmetodik efter en period. Mot att mötas någonstans på mitten. Varför eller om det är bra eller dåligt är svårt att avgöra. Kanske fler studier här borde försöka belysa skillnaderna mer… innan de ebbas ut. Oavsett om du är naprapat, kiropraktor, osteopat eller sjukgymnast…Tills dess önskar jag att fler där ute visar stor ödmjukhet för varandra. Låt oss i stället arbeta kontstruktivt mot ökad kunskap…