Inför besöket

Planera ditt besök. Kom gärna 5-10 minuter innan den tid du bokat. På så vis hinner du varva ned och kanske gå på toaletten innan om det behövs. Besöket tar runt tar mellan 30-40 minuter. Efter besöket är det bra om du har möjlighet att ta en kortare promenad på 15-20 minuter. Förklarar mer om varför detta är uppskattat av din kropp vid ditt besök. Det är även uppskattat om du är hyfsat ren. De flesta tänker på det men ibland droppar det in undantag. Självklart är det inte du.

Förbered 

Om du tar mediciner, har någon sjukdom eller är gravid är det viktigt att du berättar detta. Som legitimerad vårdpersonal har naprapater tystnadsplikt. Det är därför bra om du skriver upp exempelvis vilka mediciner du använder idag. Information som denna är ibland avgörande för vilken hjälp du får hos din Legitimerade Naprapat.

Hur många behandlingar behövs? 

Oftast 3-5 behandlingar innan kroppen är återställd. Krävs ibland fler besök för att kroppen ska hinna återställa sig. Långvariga besvär kan ta fler behandlingar än fem men då över längre tid, vanligt är då även att specifik rehabträning och anpassning av exempelvis ergonomi.

Behandlingsreaktion 

Alla reagerar olika på behandling. Ibland reagerar du även olika från gång till gång. Orsaker till de olika reaktionerna kan vara bland annat i vilket fysiskt tillstånd du är i denna gången. Men även mentala faktorer som stress kan ligga bakom.

Vanligt är att du känner dig lite trött efter en behandling. Ibland kan du till och med få ondare direkt efter besöket under kvällen och dagen efter. Med skillnad att du oftast har en ökad rörlighet som skapar bättre förutsättningar för kroppen att röra sig korrekt. Viktigt om du känner obehag efter behandling är att du hör av dig så vi kan ställa frågor om just ditt tillstånd och sedan berätta för dig vad det är du upplever. På så vis undviker du oro och stress över dina reaktioner. Normala/obehagliga men tillfälliga reaktioner.

I vissa fall krävs 2-3 besök innan första förbättringarna upplevs. Vilket är helt normalt, kroppen behöver ibland tid på sig för att anpassa sig till det nya rörelsemönstret.

Ring/Maila din naprapat om du känner dig osäker/orolig för dina behandlingsreaktioner.

Tillbaka till bokningssidan.